top of page

Thermografische inspectie

Hebt u nood aan iets gespecialiseerdere opnames, dan wordt de drone mavic enterprise dual ingezet.

Deze drone beschikt naast de standaard camera tevens over een warmtebeeldcamera. Met deze camera kunnen er thermografische luchtfoto’s  worden gemaakt  van je huis om zo eventueel warmteverlies van daken of defecte zonnepanelen in kaart te brengen.  Een warmtebeeldcamera kijkt niet naar het zichtbaar licht zoals wij dat zien maar naar het infrarode deel van de straling. Dit geeft als resultaat dat er een foto wordt bekomen met kleurpatronen (kleurverschillen) waarin bijvoorbeeld rood warmer is dan blauw.

Het is ook mogelijk de temperatuur bij benadering af te lezen van het scherm. Dit komt van pas bij de opdrachten waarvoor Airpix samenwerkt met de hulpdiensten politie en brandweer.

thermografische-fotografie.jpg

Inspecties daken

Met onze drones kunnen wij op een veilige en efficiënte manier inspecties uitvoeren van daken, technische installaties en alle andere moeilijk bereikbare plaatsen op gebouwen. Door de lage kosten en veilige inzet kunnen deze inspecties ook vaker ingepland worden.

Het is niet langer nodig een kostelijke bemande helikopter te laten komen om bepaalde inspecties uit te voeren. Door een drone te gebruiken met mapping-mogelijkheden kunnen er ook grotere projecten in kaart worden gebracht.

Met de warmtebeeldcamera kan ook warmteverlies van daken goed in beeld gebracht worden.

U krijgt zo een mooi overzicht van koudebruggen, vochtinfiltratie in platte daken en vochtplekken in muren.

Inspecties zonnepanelen

Door een thermische foto te maken van zonnepanelen zal onmiddellijk duidelijk worden welke panelen extra aandacht vragen. Een slecht aangesloten of zeer bevuild paneel zal duidelijk een kleurverschil geven op onze beelden.

Door regelmatig een inspectie te laten uitvoeren zal u het maximale rendement kunnen halen uit uw zonnepanelen.

inspectie-zonnepanelen.jpg

Inspectie na schade

Bent u slachtoffer van schade door brand, wateroverlast, windhoos, storm, hagel etc. of werkt u zelf voor een verzekeringsmaatschappij?

Door luchtfoto’s toe te voegen aan het dossier kan u mooi alle schade aantonen in een mooi overzicht. Met een drone kunnen wij op plaatsen komen die mogelijks door de schade niet meer toegankelijk zijn of waar de veiligheid er niet meer gegarandeerd kan worden.

Interesse? Stuur ons een bericht!
bottom of page